Dây Nhôm Lỗi Thép ACSR

cap_nhom_loi_thep-acsr
thiet-bi-dien-ls-ck-33-%

Dây Nhôm Lỗi Thép ACSR

TỔNG QUAN

Dây nhôm lõi thép – ACSR (As, AC) sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995
TCVN 6483/IEC 61089
ASTM B232
DIN 48204

 

CẤU TRÚC

cap_nhom_loi_thep-acsr-cau-truc

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 Dây Nhôm Lỗi Thép ACSR

 Bảng Thông Số Kỹ Thuật

 

Sưu tầm: Phong Vân


Khoa Học & Giải Trí : http://phongvan.org

Tài Liệu Kỹ Thuật : http://tailieukythuat.info


LSABBMITSUBISHISCHNEIDERhUYNDAIFUJIIDECHITAHCHIMIKROLEIPOLE

Related Post