Từ trường là gì??

December 21, 2017 admin 0

Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường […]